Csőke és Társa Konzulens Iroda


3508 Miskolc, Tábortűz u. 9.
Fax: 46/560-354
Mobil: 30/950-8461, 30/978-5895
E-mail: csokevam@csokevam.hu

Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíjas kötelezettségek

 1. Termékdíj-fizetési kötelezettség
  • a pénzügyi teljesítést jelenti
 2. Bevallási kötelezettség
  • külön meghatározott rend-és rendszeresség szerint
 3. Nyilvántartási kötelezettség
  • számos esetben jogaival csak akkor tud élni a kötelezett, ha a nyilvántartásában az előírt adatokat tényszerűen rögzíti a számviteli előírásoknak megfelelően
 4. Számlán való feltüntetési kötelezettség
  • alapvető kötelezettség, vagyis a bruttó árból a termékdíj mértékének és összegének feltüntetése tételenként és összesen a számlán vagy a számla mellékletén
 5. Hasznosítási kötelezettség
  • szintén alapvető kötelezettség, amennyiben nem csatlakozik koordináló szervezethez, ezt a kötelezettséget a hulladékgazdálkodásról szóló jogszabály írja elő meghatározott termékkörökre

Irodánk igény szerint vállalja a környezetvédelmi termékdíjas szabályozással érintett területek teljes, vagy részleges, átfogó, vagy szűkítetten kijelölt témakörű felülvizsgálatát, „rendbe tételét”, az új kihívásoknak megfelelő rendszer kialakítását.

Eljárunk partnereink termékdíjas ügyeiben a Vámhatóság megfelelő szerveinél, képviselve a cég érdekeit, adott esetben közvetítő szerepet vállalva a hatósági elvárások és a gazdálkodó érdekeinek összehangolásában.

Munkamódszerünk

 • indító megbeszélés
 • adatok „szondázása”, a termékdíjas terület átvilágítása
 • helyzet, és problémaazonosítás
 • környezetvédelmi termékdíjas termékek meghatározása
 • ügymenet leképezése
 • belső szabályzat elkészítése

Módszerünk alkalmazásának gyakorlati haszna, hozadéka

 • a termékdíjas terület szabályozottsága
 • egyfajta „ellenőrzésállóság” kialakítása

Vám és Pénzügyőrség honlapja

©2008 fps webügynökség